Orthodontie verzekeringen vergelijking voor volwassenen en voor kinderen.

Spoedgeval?

Uw tandarts heeft met een aantal collega's een spoedgevallendienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in geval van nood buiten normale praktijkuren tandheelkundige hulp beschikbaar is. De spoedgevallendienst is doordeweeks na 17:00 en in de weekeinden telefonisch bereikbaar, evenals op algemeen erkende feestdagen.

Op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar. Indien de praktijk gesloten is, kunt u bij een spoedgeval ons telefonisch bereiken op het telefoonnummer 0511-46 16 15 voor meer informatie.

U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een 'spoedeisende situatie' als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Kosten

Houdt u er rekening mee dat u uw verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) dient mee te nemen.

Een behandeling door een dienstdoende tandarts moet contant worden afgerekend.

U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt inleveren bij uw zorgverzekeraar. Aan de spoedgevallen / avond- en weekenddienst zijn extra kosten verbonden.

Kosten zullen voor het meeste gevallen doorgaans liggen tussen:
Overdag: € 30,- en € 250,-
Avond/weekend/feestdagen: € 50,- en € 250,-
U mag natuurlijk altijd een begroting vragen.

Een afspraak maken

(0511) 46 16 15

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag:
08:30 - 17:00 uur

Adres

Markt 96
9251 JS Burgum

Heeft u een klacht?

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, laat ons dit dan weten. Vraag ons om een verhelderend gesprek met de tandarts. We kunnen dan uitleggen waarom we op een bepaalde manier iets deden en samen zoeken we dan een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Privacy

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vraagt dat van ons. En per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ofwel de internationale General Data Protection Regulation (GDPR). Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

Een afspraak maken

(0511) 46 16 15

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag:
08:30 - 12.00 uur
13.00 - 17:00 uur

Adres

Markt 96
9251 JS Burgum

Tandartsenpraktijk Lemel

Centrum Mondzorg Burgum
© - Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer - Privacyverklaring
Bij Tandartspraktijk Lemel Centrum Mondzorg Burgum krijgt uw gebit de beste verzorging.